Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

 

UWAGA !!!

Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pisemne aneksowanie kontraktów, więcej pieniędzy za wojskowe ćwiczenia, możliwość kształcenia się na koszt armii i udogodnienia dla pracodawców – to jedynie kilka zmian
w ustawie o powszechnym obowiązku obrony, dotyczących służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
W dniu 01.08.2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 773), zmieniające ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP.
Uaktualniony tekst aktu dostępny jest w zakładce AKTY PRAWNE.

  


 

UWAGA !!!
Informacja dla PRACODAWCÓW zatrudniających pracowników – żołnierzy NSR.

 

W związku z nowelizacją Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dn. 21.11.1967 r., od 1 sierpnia 2014 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące UPRAWNIEŃ PRACODAWCÓW w zakresie pełnienia przez podległych im pracowników służby w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR), mianowicie:

 

 • wniosek składany przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu zastępstwa w pracy żołnierza NSR w okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej należy adresować do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego wg. właściwości miejscowej, a nie jak dotychczas, według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz NSR – pracownik odbywał wojskowe ćwiczenia rotacyjne;
 • wydłużono termin złożenia przedmiotowego wniosku z 30 do 90 dni;
 • zmianie uległa również wysokość maksymalnej kwoty świadczenia dla pracodawcy z tytułu rekompensaty poniesionych przez niego kosztów, z 1/30 na 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ….(art. 134a ust. 8 w/w ustawy);
 • pracodawca żołnierza NSR zostanie poinformowany o powołaniu pracownika na wojskowe ćwiczenia rotacyjne;
 • ponadto, w zakresie nabywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych (art. 132g ust. 3 w/w ustawy), pracodawca żołnierza NSR ma możliwość wyrażenia własnej opinii w zakresie skierowania w/w do odbycia szkolenia (kursu).

Szczegółowe informacje na powyższy temat można uzyskać pod nr telefonu (42) 750 - 42 – 98, (42) 750 – 43 - 61.

  


 

  Uwaga!!!
Osoby nie podlegające obowiązkowi służby wojskowej - mianowania.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014 r. ustawy
z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (zgodnie z art. 12)
oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1284),
ulegają zmianie niektóre stopnie wojskowe.
W związku z powyższym, proszę o kontakt telefoniczny lub osobiste zgłaszanie się do


Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi
Łódź, ul. 6 Sierpnia 104
(tel. 42 750 43 29 lub 42 750 40 61)

osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej (nie dotyczy żołnierzy rezerwy),
zamieszkałych w mieście Łodzi oraz w powiatach:

 • brzezińskim,
 • łęczyckim,
 • łódzkim-wschodnim,
 • pabianickim,
 • poddębickim,
 • zgierskim
i posiadających niżej wymienione stopnie wojskowe:
 • starszy plutonowy,
 • sierżant sztabowy,
 • starszy sierżant sztabowy,
 • młodszy chorąży sztabowy,
 • chorąży sztabowy.

 

 


 

Uwaga!

Informacja dla żołnierzy posiadających kategorię zdrowia Z/O

zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami.

 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1355):

Byli żołnierze zawodowi oraz byli żołnierze nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którzy w skutek wypadku w związku lub podczas wykonywania obowiązków służbowych albo choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową pełnioną poza granicami państwa po dniu 1 stycznia 1998 r. doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą wystąpić, do dnia 31 grudnia 2014 r. do Ministra Obrony Narodowej z wnioskami o powołanie do zawodowej służby wojskowej .

Powyższe dotyczy żołnierzy posiadających zdolność do zawodowej służby wojskowej - kategorię zdrowia zdolny z ograniczeniami Z/O.

 

 


 

 

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zostań żołnierzem zawodowym - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej posiadają wolne stanowiska w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Terminy Kwalifikacji -> więcej

 

PRZESZKOLENIA KURSOWE KADRY REZERWY 2014r. -> więcej

 
  
 

Informujemy że spot oraz film promujący nabór do Narodowych Sił Rezerwowych można oglądać na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl

    

ŻOŁNIERZE NSR - NAGRODY -> więcej

POTRZEBA UKOMPLETOWANIA STANOWISK -> więcej

 


 

SZKOLNICTWO WOJSKOWE

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2012 ROKU W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYADATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH
 
- > więcej

 

 


 

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

FORMĄ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ DO NSR

rozpoczął się nabór > więcej

stat4u

Od dnia 01.01.2011r. odwiedziło nas:

Liczniki internetowe