Strona Główna Strona Główna
Nabór na kursy przeszkalania kadry rez.
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

wykaz kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2015 r.

 

Kursy przeszkalania kadr rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

Na niżej wymieniane kursy w pierwszej kolejności kierowani będą żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub którym planuje się nadanie takiego przydziału.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: /42/ 750 43 28

Wzór wniosku na stronie internetowej, do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.

 

 

  1. KURSY OFICERSKIE:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez. planowanych do szkolenia

termin kursu

uwagi

1

2

3

5

6

7

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

we Wrocławiu,

ul. Czajkowskiego 109;

51-150 WROCŁAW 31

dowódca plutonu

ogólnowojskowy

(SW: 20B01)

1

28.09 ÷ 27.11.

2015 r.

 

oficer

rozpoznania

i walki elektronicznej

(SW: 30A01)

1

02.02 ÷ 03.04.

2015 r.

 

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

oficer

logistyki

(SW: 38A01)

1

02.03 ÷ 29.04.

2015 r.

 

oficer

logistyki

(SW: 38A01)

1

05.10 ÷ 02.12.

2015 r.

 

 

Z uwagi na dużą liczbę kandydatów (ochotników), WKU w Łodzi nie posiada już wolnych miejsc na w/wym. kursy.

 

 

 

  1. KURSY PODOFICERSKIE:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez.

planowanych

do szkolenia

termin kursu

uwagi

o realizacji

1

2

3

5

6

7

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych

08-521 Dęblin

ul. 2 Pułku Kraków 5

dowódca drużyny

logistyki

(SW: 38A21)

1

09.03. ÷ 10.04.

2015 r.

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych Poznań,

ul. Bukowska 34

61-716 POZNAŃ

dowódca drużyny

ogólnowojskowy

(SW: 20D22)

1

02.03. ÷ 03.04.

2015 r.

 

 

Z uwagi na dużą liczbę kandydatów (ochotników), WKU w Łodzi nie posiada już wolnych miejsc na w/wym. kursy.