Strona Główna Strona Główna
 
Nabór na kursy przeszkalania kadry rez.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

prowadzi nabór ochotników

na kursy przeszkalania kadr rezerwy w 2014 r.

 

Na niżej wymieniane kursy w pierwszej kolejności kierowani będą żołnierze rezerwy (lub osoby bez przeszkolenia wojskowego – Korpus Osobowy - medyczny) posiadający nadane przydziały mobilizacyjne lub którym planuje się nadanie takiego przydziału – w celu polepszenia jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: /42/ 750 43 28

Wzór wniosku na stronie internetowej, do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia kursu.

 

 1. KURSY OFICERSKIE:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez. planowanych do szkolenia

termin kursu

uwagi

o realizacji

1

2

3

5

6

7

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

we Wrocławiu,

ul. Czajkowskiego 109;

51-150 WROCŁAW 31

oficer

logistyki

(38A01)

1

05.05 ÷ 27.06.

2014 r.

zrealizowano - brak miejsc

 

 WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;

 • specjalność wojskowa, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje cywilne zbieżne ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;

 • na kursy oficerskie nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera;

 

 1. KURSY PODOFICERSKIE:

nazwa i miejsce kursu

stanowisko

korpus osobowy

Liczba żołnierzy rez.

planowanych

do szkolenia

termin kursu

uwagi

o realizacji

1

2

3

5

6

7

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych

08-521 Dęblin

ul. 2 Pułku Kraków 5

dowódca obsługi

pomocnik dowódcy obsługi

przeciwlotniczy

(32A21)

1

01.09. ÷ 03.10.

2014 r.

zrealizowano - brak miejsc

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych Poznań,

ul. Bukowska 34

61-716 POZNAŃ

ratownik medyczny

medyczny

(40H21)

2

05.05. ÷ 24.06.

2014 r.

zrealizowano - brak miejsc

 

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

 

 • Na kursy podoficerskie powoływani będą szeregowi i starsi szeregowi rezerwy jeżeli:

  • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP z 21.11.1967 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2010 r. , nr 87, poz. 561 z późn. zm.);

  • odbyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową, a zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/wym. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;

  • na kurs podoficerski w SW: 40H21 kierować wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410);

  • nie przekroczyli 40 roku życia;